Leczenie kanałowe pod mikroskopem

Leczenie kanałowe pod mikroskopem

Narzędzia specjalistyczne używane przy nowoczesnym leczeniu kanałowym z użyciem mikroskopu w Stomatologii Cyfrowej.

Porównanie pola pracy w przypadku pracy bez i z mikroskopem stomatologicznych (korona i kanały zęba widoczne są w powiększeniu 15-20 krotnym)

Kiedy niezbędne jest leczenie kanałowe?

Leczenie kanałowe jest konieczne w przypadku zakażenia wewnętrznej struktury zęba – miazgi. Jego celem jest dokładne usunięcie zainfekowanej miazgi, perfekcyjna dezynfekcja całego systemu korzeniowego (kanałów głównych, dodatkowych, a także ich odgałęzień) oraz idealnie szczelne wypełnienie materiałami, które uniemożliwią ponowną rekolonizację bakterii.

Naukowcy wciąż nie ustają w poszukiwaniu i udoskonalaniu materiałów i metod dotyczących postępowania w leczeniu kanałowym, a my w Stomatologii Cyfrowej staramy się być zawsze na bieżąco i wykorzystywać najnowsze wyniki badań naukowych oraz stosować najskuteczniejsze technologie.

Najczęstsze przyczyny niepowodzenia leczenia kanałowego oraz metody ich zapobiegania w Stomatologii Cyfrowej

Przyczyny niepowodzeń leczenia kanałowego metodami tradycyjnymiLeczenie kanałowe w Stomatologii Cyfrowej
Niepełne usunięcie zakażonej miazgi – pozostawienie w kanałach bakterii.
Brak możliwości usunięcia materiału pozostałego po poprzednim leczeniu kanałowym.
Brak możliwości dostrzeżenia i dezynfekcji często występujących kanałów dodatkowych (MB1 i MB2), które stają się miejscem namnażania bakterii i ich wysiewu do krwiobiegu.
Miazga i stary materiał wypełniający kanały usuwany jest z użyciem mikroskopu w 20-krotnym powiększeniu – lekarz widzi dokładnie wnętrze kanałów, co pozwala na:
– usunięcie zakażonych tkanek z większą dokładnością,
– precyzyjne usunięcie starego zakażonego materiału wypełniającego kanał,
– znacząco większa szansa na odnalezienie i dezynfekcję kanałów dodatkowych i odgałęzień kanałów głównych.
Niepełna dezynfekcja kanałówStandardowe płyny stosowane do płukania kanałów (podchloryn sodu, kwas cytrynowy itp.) są wsparte aktywacją ultradźwiękami – efekt kawitacji powoduje rozbijanie ścian komórkowych bakterii. Ultradźwięki zwiększają ponadto temperaturę płynów w kanałach, a tym samym zwiększają skuteczność. Płyny mają większą szanse dotrzeć do każdego zakamarka kanałów, co pozwala łatwiej usunąć zainfekowaną tkankę.
Dodatkowo wykonywane jest płukanie preparatem, który zawiera niejonowe srebro nanaocząsteczkowe (koloidalny roztwór srebra wykazuje szerokie zakres działania wobec różnych gatunków mikroorganizmów patogennych (tak bakterii jak i grzybów), co wpływa również na znaczące obniżenie się ryzyka zakażenia wtórnego.
Kanały są dodatkowo ozonowane (wykorzystujemy bakteriobójcze, antygrzybiczne i antywirusowe właściwości ozonu).
Reinfekcja kanałów bakteriami i wirusami ze śliny, np. szczególnie niebezpiecznymi bakteriami Enterococcus fecalis, wirusem HPV (opryszczki), covid-19  i innymi wirusami, które w trakcie leczenia dostają się do wnętrza leczonego zęba.Używanie koferdamu pozwala na pełną separację leczonego zęba od pozostałej przestrzeni w jamie ustnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia i stanowi barierę fizyczną.
Ponowna rekolonizacja bakteriami kanałów po pewnym czasie od leczenia, np. w przypadku zużycia i rozszczelnienia wypełnienia.Na ujścia kanałów zakładamy preparat glasjonomerowy zawierający cząsteczki srebra, który stanowi barierę przed ponowną reinfekcją, w razie rozszczelnienia wypełnienia, urazowego złamania zęba itp. Preparat ten dodatkowo mineralizuje otaczające tkanki (uwalnia jony fluoru mineralizujące i wzmacniające dodatkowo twarde tkanki zęba), czego nie można uzyskać standardowo zakładanym kompozytem.
Minimalizujemy tym samym niepowodzenie dalekookresowo.
Nieprawidłowa diagnostyka, nieprawidłowa weryfikacja leczenia.W wątpliwych i trudnych przypadkach mamy możliwość  wykonania na miejscu oprócz standardowo wykonywanego zdjęcia 2D – tomografii  komputerowej 3D (CBCT) w celu diagnostyki skomplikowanych kształtów kanałów oraz weryfikacji przeprowadzenia leczenia.
Ręczne pilniki mają określoną charakterystykę pracy pod obciążeniem, którą poznaje lekarz podczas zabiegów. Lekarz kontroluje obciżenie pilnika tylko w oparciu o opór jaki wyczuwa palcami podczas opracowywania kanału.Oprócz wykorzystanie narzędzi ręcznych, których siła użycia oraz praca w granicy ich wytrzymałości oparta jest tylko na doświadczeniu lekarza, wykorzystujemy  nowoczesne pilniki endodontyczne do opracowania maszynowego kanałów, montowane na mikromotor endodontyczny, jednocześnie monitorujące pomiar długości kanału oraz moment obrotowy narzędzia.
Pilniki te mają zdolność dopasowywania się do kształtu kanału, a także cechuje je „pamięć kształtu”, co powoduje, że po sterylizacji powracają do kształtu fabrycznego (regeneracja podczas sterylizacji). 
Powyższe urządzenia i narzędzia pozwalają na:
sterowanie momentem siły tak, by narzędzie było poprawnie wykorzystanie, a kanał optymalnie oczyszczony,
– automatyczną kontrolę oporu w kanale,
– minimalizację ryzyka uszkodzenia tkanek okołowierzchołkowych, niedokładnego opracowania okolicy wierzchołków, czy złamania narzędzia w kanale,
– szybkie, precyzyjne i bezpieczne opracowanie kanałów korzeniowych.
Pozostawienie pustych przestrzeni, które są rezerwuarem dla patogenów i powodują ponowną rekolonizację.Kanały wypełniamy ciepłą, rozpuszczoną gutaperką, która wnika we wszystkie zachyłki, delty korzeniowe i rozgałęzienia kanałów (wypełnienie 3D).
Dodatkowo kanały uszczelniamy  uszczelniaczem bioaktywnym, który stymuluje cementoblasty do odkładania cementu korzeniowego (inicjuje proces odkładania się twardej tkanki u wierzchołka korzenia i w miejscach perforacji), co tworzy szczelną barierę dla patogenów, dodatkowo nie powoduje zabarwienia zębów.

W Stomatologii Cyfrowej leczenie kanałowe poprzedzone jest wizytą konsultacyjną, na której lekarz dentysta w oparciu o wywiad, badanie i zdjęcia RTG lub tomografię komputerową CBCT (3D) kwalifikuje ząb do leczenia. Pacjent uzyskuje również wszystkie informacje w zakresie planowanego procesu leczenia endodontycznego, możliwych powikłań, zaleceń pozabiegowych oraz planowanych kosztów zabiegu. Wykorzystanie techniki maszynowej w opracowania kanałów, dodatkowych bakterio- i grzybobójczych płynów oraz precyzja osiągana z wykorzystaniem mikroskopu pozwala w większości zabiegów przeprowadzenie leczenia na jednej wizycie. Nowoczesne termoplastyczne wypełniania kanałów zapewnią prócz szczelności, wypełnienie całego systemu kanałów korzeniowych, tj. kanały owalne wraz z przewężeniami, rozwidleniami i kanałami bocznymi.

Dodaj komentarz