dr n. med. Barbara Galińska

  • Lekarz stomatolog, właściciel Stomatologii Cyfrowej
dr n. med. Barbara Galińska - lekarz stomatolog

Urodzona 23.08.1976 roku w Nysie.
W roku 1995 ukończyła I Liceum Ogólnokształcące „Carolinum” im. Jana III Sobieskiego w Nysie, profil ogólny, rok później Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie, klasę fortepianu.
W latach 1996-2001 – studentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, wydziału stomatologii, ukończyła Dyplomem oraz nagrodą za dobre wyniki w nauce. W czasie studiów, w latach 2000-2001 należała do Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Staż podyplomowy, jak również późniejszą praktykę zdobywała w NZOZ Novodental w Nowogardzie.
Od 2002 do września 2009 roku była pracownikiem Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii, Zakładu Periodontologii, od X 2006 roku na stanowisku asystenta, ale już od 2002-2006 roku pracowała w Specjalistycznej Lecznicy Stomatologicznej PAM, jak również prowadziła zajęcia z zakresu chorób błon śluzowych jamy ustnej i przyzębia ze studentami Pomorskiej Akademii Medycznej.
20. VI. 2006. – na podstawie rozprawy doktorskiej „Badanie wpływu 0,5% powidonku jodyny (PVP-J) i 0,12% chlorheksydyny (CHX) na stan przyzębia u pacjentów w przebiegu przewlekłego zapalenia przyzębia” oraz po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskała stopień naukowy Doktora Nauk Medycznych w zakresie stomatologii.

Autorka oraz współautorka prac naukowych opublikowanych w ogólnokrajowych czasopismach, m.in.:

Współautorka doniesienia zjazdowego wygłoszonego na X. Kongresie Stomatologów Polskich – Wrocław 22-24.04.2004 r.

Od roku 2000 uczestniczka zebrań Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, od 2001 roku również konferencji naukowych organizowanych przez Polską Akademię Nauk oraz STN.

Uczestniczka wielu kursów szkoleniowych dotyczących cyfryzacji, nawigacji, skanowania, systemów CAD/CAM, najnowszych uzupełnień i materiałów protetycznych, periodontologicznych i implantologicznych (m.in. Pekkton, e-max, Trinia), technik pracy materiałami stomatologicznymi najnowszej generacji, aktualnych standardów leczenia chorób przyzębia oraz augmentacji tkanek miękkich i twardych.

Certyfikaty