antybiotyki

Stosowanie antybiotyku

Każdy z leków, oprócz pożądanego działania może również wpływać szkodliwie na czynność i strukturę niektórych narządów. Może się zdarzyć, iż u jednej osoby odpowiedź organizmu na dany lek będzie odmienna niż u wielu innych. Dlatego proszę informować lekarza o wszystkich objawach nietolerancji oraz skutkach ubocznych występujących przy uprzednim zażywaniu leków. Pomoże to dobrać lekarzowi najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą terapię. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem.

Przepisany antybiotyk należy przyjmować tak długo, jak zalecił lekarz, nie wolno przerwać kuracji wcześniej (wyj.objawy niepożądane).

Proszę precyzyjnie przestrzegać ustalonych dawek. Zbyt słaba dawka może spowodować nawrót infekcji, a także uodpornienie bakterii na antybiotyk, kolejne infekcje będą trudniejsze do wyleczenia. Zbyt duża może wywołać szereg objawów niepożądanych. Kolejne dawki należy przyjmować w równych odstępach czasu. Porcji nie można dzielić ani kumulować.

Jeśli do godziny po zażyciu antybiotyku wystąpią wymioty, należy przyjąć dodatkową pełną dawkę leku (organizm potrzebuje czasu, by wchłonąć środek), jeśli po kolejnej dawce wymioty się powtórzą, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem (prawdopodobnie organizm źle reaguje na lek, trzeba będzie przepisać inny).

Nigdy nie należy pozostałego leku podawać ponownie po pewnym czasie – taka terapia obniża odporność.

Proszę przestrzegać zaleceń znajdujących się w ulotce dołączonej do leku, szczególnie czy lek podać przed, w trakcie, czy po posiłku. Zaleca się włączyć do diety jogurty.

Lek należy zażywać doustnie, zawsze należy popijać go wodą (nigdy mlekiem lub sokiem!).

Dodaj komentarz